Informaţii tehnice pentru pânzele circulare din oţel de scule

Pânze circulare pentru lemn

Pânza circulară este o unealtă circulară de tăiere având formă de lamă circulară cu multe muchii de tăiere pe circumferinţă, fiind destinată debitării mecanice a lemnului şi a materialelor pe bază de lemn.

Pânza circulară este confecţionată din oţel nobil de scule, este prelucrată la cald, echilibrată, durificată, distribuită şi ascuţită.

 • material: Pânza circulară este fabricată din oţel 75Cr1. (DIN 1.2003); (ČSN 19418)

 • prelucrarea la cald: Pânza circulară este călită la 44-48 HRc, până la o grosime a corpului de 3 mm şi la 42-46 HRc pentru o grosime a corpului de peste 3 mm.

 • echilibrarea: Prin echilibrarea pânzei circulare se îndepărtează abaterile de la planeitate, adică deformaţiile sau ciupiturile, în aşa fel încât devierea axială a pânzei circulare să nu depăşească:
  • valoarea de 0,2mm la pânza circulară cu dimetrul de 200mm
  • valoarea de 0,4mm la pânza circulară cu dimetrul de 500mm
  • valoarea de 0,6mm la pânza circulară cu dimetrul de 800mm
  • valoarea de 0,8mm la pânza circulară cu dimetrul de peste 800mm
  Devierea axială a pânzei circulare se măsoară în stadiu de fixare în apropierea inelului de fixare, acordându-se atenţie calităţii bridelor de fixare, care trebuie să aibă un diametru minim de 5x√D pânzei.

 • durificarea: Prin modificarea corespunzătoare a tensionării se măreşte duritatea pânzelor circulare, ceea ce permite mărirea pasului, îmbunătăţindu-se astfel precizia de tăiere şi calitatea suprafeţei tăiate. În timpul fabricării, pânzele circulare sunt durificate pentru o viteză de tăiere de 60 m/s, pentru grosimile mai mici şi 80 m/s în cazul grosimilor mai mari ale pânzelor circulare. Turaţia corespunzătoare, pentru care pânza a fost durificată, este menţionată pe pânza circulară.

 • distribuţia: Mărimea distribuţiei (pe o parte) este de regulă 1/4 din grosimea corpului pânzei. Doar treimea superioară a dinţilor este distribuită. Distribuţia trebuie să fie simetrică deoarece în cazul în care este mai mare pe o parte, pânza deviază înspre acea parte. Din principiu, distribuţia se ajustează înainte de ascuţire, iar după ascuţire doar se controlează şi se rectifică dacă este nevoie. În cazul în care se foloseşte o distribuţie prea mare, pânza circulară se încălzeşte, îşi pierde duritatea şi deviază. În cazul în care distribuţia este prea mare, apar pierderi datorate tăieturii prea mari, consumul de energie este mai mare şi se măreşte asprimea suprafeţei tăiate.
  Pentru lemnul moale alegem o distribuţie mai mare decât pentru lemnul tare.
  Pentru tăierea longitudinală alegem o distribuţie mai mare decât pentru tăierea transversală.
  Pentru lemnul umed alegem o distribuţie mai mare decât pentru lemnul uscat.
  Pentru lemnul îngheţat alegem o distribuţie mai mică decât pentru cel dezgheţat.
  În cazul în care utilajul este uzat, alegem o distribuţie mai mare.

 • ascuţirea: Pentru ascuţirea pânzelor se recomandă utilizarea discurilor de polizat din alumină albă sau gri, cu o granulozitate şi o duritate medii, cu sloRO poros sau foarte poros, din conglomerat ceramic sau din bachelită. Discul din conglomerat ceramic are însemnările:
  • A99 60L 9V (alb)
  • A96 60L 9V (gri)

Cele mai frecvente cauze ale durabilităţii scăzute a tăişului:

 • supraîncălzirea tăişului: se manifestă prin schimbarea culorii vârfurilor lamelor, cauzată de supraîncălzirea materialului în timpul ascuţirii. Supraîncălzirea poate fi cauzată de presiunea prea mare (degroşare mare a materialului) a discului de polizat pe suprafaţa de polizat, de un disc de polizare prea dur, de granulozitatea prea fină a discului de polizat, fixarea incorectă a uneltei sau polizarea intensivă fără răcire.

 • viteză de tăiere prea mare:
  ecuaţia de calcul a vitezei de tăiere:(m/s)
  calculul turaţiei: (turaţii / 1 min)
  • v = viteza de tăiere (periferică) v m/s este:
   • 60 m/s pentru o grosime mai mică a pânzelor
   • 80 m/s pentru o grosime mai mare a pânzelor
  • n = turaţia pânzei circulare (rot / 1min)
  • D = diametrul pânzei circulare (mm)

 • avans prea mic, aferent unui dinte:
  ecuaţia de calcul a avansului aferent unui dinte:(mm)
  • u = viteza de avans (m / 1min)
  • n = turaţia pânzei circulare (rot / 1min)
  • z = numărul de dinţi pe sculă

 
 


© 2006-2019 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS