Указания за правилно използване на циркулярни дискове ЗТП

Указания за правилно използване на циркулярни триони с твърдосплавни пластини.


Фиг. №. 1


Фиг. №. 2


Фиг. №. 3


Фиг. №. 4

За постигане на най-добрите производствени резултати при използването на трионите препоръчваме да се спазват следните основни правила:

 • Машината трябва да е в добро състояние и без вибрации;
   
 • Фланците за закрепване на трионите трябва да са с еднакъв диаметър приблизително 1/3 от диаметъра на триона;
   
 • Фланците трябва да са чисти, необходимо е да се провери тяхното челно биене върху шпиндела на машината;
   
 • Проверете шпиндела на машината, трябва да има биене в допустимите граници (виж фиг. 1);
   
 • Режещите ръбове трябва навреме да се презаточват като се запазват всички първични ъгли;
   
 • Най-правилен начин на презаточване (виж фиг.2);
   
 • Ако увеличим отвора с повече от 20мм (виж фиг.3) триона намалява своите първоначални качества, което води до нестабилност;
   
 • Ограничителят на дебелината на стружката трябва също да се шлифова за да се запазва разликата между него и режещият ръб (виж фиг.4);
   
 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS