Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/

DIAMOND LINE са нов вид циркулярни триони с марката PILANA. Трионите са със запоени режещи пластини от поликристален диамант (ПКД). Отличават се с извънредно висока твърдост и дълготрайност на режещите ръбове. Най-голямо приложение намират в мебелната промишленост.
Материал: сурови и ламинирани плоскости, сурови и ламинирани MDF материали, различни видове пластмаси
Машина: обикновени форматно-разкройващи циркуляри и форматно-разкройващи циркуляри за големи плоскости

ПКД разкрояващи циркулярни триони

Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/ - ПКД разкрояващи циркулярни триони
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА

DBbdzЗъби
200-3153,22,23036-96TFZ, WZ
Легенда: D-диаметър на диска [mm], B-ширина на зъба [mm], b-дебелина на тялото [mm], d-диаметър на отвора за прихващане [mm], z-брой на зъбите
Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/ПКД подрязващи циркулярни триони

Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/ - ПКД подрязващи циркулярни триони
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:

Подходящи са за съвместна работа с горепосочените разкрояващи циркулярни триони.


DBbdzЗъби
100-1803,2/4,02,222-3018-36KON
Легенда: D-диаметър на диска [mm], B-ширина на зъба [mm], b-дебелина на тялото [mm], d-диаметър на отвора за прихващане [mm], z-брой на зъбите
Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/ПКД циркулярни триони за разкрояване на големи плоскости

Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/ - ПКД циркулярни триони за разкрояване на големи плоскости
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:

Трионите са подходящи за разкрояване на големи единични плоскости и пакети от тях.


DBbdzЗъби
350-4504,0-4,83,0-3,530-7560-84TFZ, WZ
Легенда: D-диаметър на диска [mm], B-ширина на зъба [mm], b-дебелина на тялото [mm], d-диаметър на отвора за прихващане [mm], z-брой на зъбите
Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/ПКД подрязващи циркулярни триони - конусни

Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/ - ПКД подрязващи циркулярни триони - конусни
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА
Характеристика:

Подходящи са за съвместна работа с горепосочените разкрояващи циркулярни триони.


DBbdzЗъби
125-2154,4/5,63,2-4,022-5020-24KON
Легенда: D-диаметър на диска [mm], B-ширина на зъба [mm], b-дебелина на тялото [mm], d-диаметър на отвора за прихващане [mm], z-брой на зъбите
Циркулярни триони с пластини от поликристален диамант /ПКД/


 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS