Технически информации за циркулярни дискове от инструментална стомана

Циркулярни дискове за дърво

Циркулярният диск е ротационнен режещ инструмент с формата на кръгов банциг с многобройни режещи ръбове по обиколката, предназначен за машинно рязане на дърво и материали на базата на дърво.

Циркулярният диск е произведен от благородна стомана, обработен е топлинно, изравнен, армиран, разпределен и подострен.

 • материал: Циркулярният диск е произведен от стомана 75Cr1. (DIN 1.2003); (ČSN 19418)

 • топлинна обработка: Циркулярният диск е закаляван на 44-48 HRc до дебелина на тялото 3 mm и на 42-46 HRc за дебелина на тялото над 3 mm.

 • изравняване: При изравняване на циркулярния диск се премахват отклонения на равнината, т.е. издатини или вдълбнатини, така че аксиалното биене на циркулярния диск да не надмине:
  • величина 0,2mm при циркулярен диск до диаметър 200mm
  • величина 0,4mm при циркулярен диск до диаметър 500mm
  • величина 0,6mm при циркулярен диск до диаметър 800mm
  • величина 0,8mm при циркулярен диск до диаметър 800mm
  Биенето на циркулярния диск се измерва при затегнато положение в близост на вътрешната окръжност, при което трябва да се спазва качеството на затягащите фланци, чийто минимален диаметър трябва да бъде 5x√Dpily.

 • армиране: С подходяща обработка на преднапрежението се повишава жилавостта на циркулярните дискове, което дава възможност за повишаване на придвижването, подобрява се точността на рязането и качеството на рязаната площ. Циркулярните дискове при произвеждането им са армирани за скорост на рязането 60 m/s при по-тънките и 80 m/s при по-дебели дискове. Отговарящите обороти, на които е армиран трионът, са посочени върху циркулярния диск.

 • разделяне (чапраз): Големината на разделянето (една страна) обикновено е с размер ¼ от дебелината на тялото на триона. Разделя се само горната една трета на зъбите. Разделението трябва да бъде симетрично, в обратен случай циркулярният диск се откланя към страната на по-голямото разделение. Разделението се модифицира преди подостряне, след подостряне само се проверява и при необходимост се дооправя. При използване на много малко разделяне циркулярният диск се загрява, губи втвърдяването и откланя настрана. При прекалено голямо разделяне възникват загуби поради по-голямо прорязване, по-голям разход на енергия и повишена грубост на рязаната площ.
  За меко дърво избираме по-голямо разделяне, отколкото за твърдо дърво.
  За надлъжен разрез избираме по-голямо разделяне, отколкото за напречен разрез.
  За влажно дърво избираме по-голямо разделяне, отколкото за сухо дърво.
  За замръзнало дърво избираме по-малко разделяне, отколкото за незамръзнало.
  При лошо състояние на машината избираме по-голямо разделяне.

 • подостряне: За подостряне на цикулярните дискове се препоръчва шлайф-диск от бял или сив корунд, от средна зърненост и твърдост, порьозен до много порьозно sloRO с керамични или бакелитови свързващи вещества. Диск с керамична свръзка е означен:
  • A99 60L 9V (бял)
  • A96 60L 9V (сив)

Най-чести причини за изхабяване на острието:

 • прегряване на острието: проявява се с промяна на цвета на върха на острието, причинена от прегряване на материала по време на шлайфване. Прегряването може да бъде причинено поради прекалено голямо натискане (голямо намаляване на материала) на шлайф-диска върху шлайфваната повърхност, прекалено твърд шлайф-диск, прекалено фина зърненост на шлайф-диска, лошо затягане на инструмента или поради интензивно шлайфване без охлаждане.

 • прекалено голяма скорост на рязане:
  формула за изчисление на скоростта за рязане:(m/s)
  изчисление на оборотите: (обороти / 1 min)
  • v = скорост на рязането (обиколката) в m/s:
   • 60 m/s за по-малко дебели триони
   • 80 m/s за по-дебели триони
  • n = обороти на циркулярния диск (ot / 1min)
  • D = диаметър на циркулярния диск (mm)

 • прекалено малко придвижване, което се пада на един зъб:
  формула за изчисление на придвижване на един зъб:(mm)
  • u = скорост на придвижването (m / 1min)
  • n = обороти на циркулярния диск (ot / 1min)
  • z = брой на зъбите на инструментите

 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS