Препоръка за използване на банцигови ленти за дърво

Размери:
Размерите на банциговата лента се подбират в зависимост от машината и начина на рязане на материала.
Широчината на банциговата лента за типове 225340 – С75 или 225340 – UDD се подбира в зависимост от най-малкият радиус, който ще се изрязва в материала. Иначе, тя може да бъде най-много с 10 мм по-широка от широчината на водещите колела на машината.
Препоръчителни стойности на широчината в зависимост от най-малкият радиус:

Минимален радиус [мм] 25 52 100 150 200 300 400 500 600 700
Широчина на лентата [мм] 6 10 15 20 25 30 35 40 45 50

За банциговите ленти тип – 225340 – WM1, 225340 – WM2 и 225340 – WM3, широчината на лентата се определя от производителя на машината и е производна на водещите колела.
Дебелината на банциговата лента не трябва да е по-голяма от S1, тъй като материала на лентата при огъване ще се натоварва и може да се стигне до неговото механично повреждане:

При избора на стъпката се изхожда от дебелината на рязания материал. Препоръчва се в рязане да участват от 3 до 5 зъба.

Производствени условия:
Максималната скорост на рязане за банциговата лента се определя от производителя на лентоотрезната машина. Обикновено тя е в границите 20 –35 м/с. Важи обикновеното правило, че колкото е по твърд рязания материала, толкова е по-малка скоростта на рязане.

Принципи при използването:

 1. Преди да се започне рязането е необходимо да се провери дали лентата е правилно заточена, чапразена и дали няма повреди или прегрявания. Прегряванията се проявяват с виолетово оцветяване при охладена лента.
 2. Лентата трябва да е достатъчно опъната. Избягвайте прекомерното опъване, което може да предизвиква скъсване.
  Препоръчителни максимални стойности за опъване на лентата:

  Тип: 5340 C75, 5340 UDD

  Размер
  H x S x T [мм]
  Напрежение на опън σ
  σ [MPa]
  Сила на опън
  [N]
  6 x 0,5 x 4 25 105
  8 x 0,5 x 5 25 142,5
  10 x 0,6 x 6 25 211,5
  12 x 0,6 x 7 30 320
  15 x 0,6 x 7 30 428
  16 x 0,6 x 7 30 464
  20 x 0,6 x 8 30 585
  25 x 0,6 x 8 30 893
  25 x 0,7 x 8 30 1006
  30 x 0,7 x 10 30 1245
  35 x 0,8 x 10 40 1702
  40 x 0,7 x 10 45 2190
  40 x 0,8 x 10 45 2550
  45 x 0,9 x 12 50 3564
  50 x 0,9 x 12 50 4014

  Тип: 5340 WM1, 5340 WM2, 5340 WM3

  Размер
  H x S x T [мм]
  Напрежение на опън σ
  σ [MPa]
  Сила на опън
  [N]
  32 x 0,9 x 22 40 1840
  32 x 1,0 x 22 40 2040
  32 x 1,1 x 22 40 2240
  35 x 0,9 x 22 40 2050
  35 x 1,0 x 22 40 2280
  35 x 1,1 x 22 40 2510
  40 x 0,9 x 22 45 2700
  40 x 1,1 x 22 40 2930
  50 x 1,1 x 22 50 4760

 3. Водачите и водещите ролки на лентата трябва да са почистени от стърготини и смоли. Хлабината между водачите и лентата може да бъде най-много 0,2 мм. Разстоянието между горния водач и рязания материал се избира възможно най-малко за да има лентата най-голяма якост.
 4. Рязания материал да се държи с две ръце така, че тялото ни да е извън равнината образувана от лентата. Материалът да не се реже със сила.
 5. Започвайте да режете тогава, когато лентата е достигнала скоростта на рязане. Времето за спиране на лентата да не се намалява чрез странично триене на лентата нито с дорязване на материала.
 6. При рязане на дървесина с големи размери задължително използвайте водач. При дорязване на материала използвайте ръчни приспособления за придържане.
 7. Лентите трябва редовно да се сменят (независимо, че не са затъпени) за да запазват за по дълго време механическите си качества.
 8. Банциговата лента не трябва да се прегрява. Ако това се получи, лентата трябва веднага да се свали и след изстиване отново да се чапрази и заточи, може да се провери и нейната равнинност. За да не получава прегряване, лентите трябва навреме да се презаточват и да се спазват условията за рязане.
 9. В случай на появяване на пукнатини, лентата не трябва повече да се използва.
 10. След приключване на работата не оставяйте лентата опъната, освободете я.

Поддръжка:
Чапразът се извършва на 1/2 до 2/3 от височината на зъба и се чапрази на всяка страна приблизително 1/3 до 1/2 от дебелината на лентата. При мека дървесина чапраза може да бъде и по-голям, но не бива да е толкова голям, че да оставя не изрязан клин. При чапразене поддържайте еднаква стойност на чапраза за цялата дължина на лентата. Поддържайте чапраза равномерен (максимално отклонение 0.1 мм). В противен случай лентата “бяга” към страната на по-големия чапраз. Заточването на лентата се извършва с керамични абразиви (изкуствен корунд) със средна едрина на зърното. Заточва се предната повърхнина на зъба. В случай на голямо затъпяване се заточва и задната повърхнина на зъба. При заточване не допускайте нежелателно почерняване (прегряване) на заточваната част от зъба. При заточването трябва да се запазва радиуса в основата на зъба. Острият преход на формата в основата на зъба предизвиква напукване на лентата.

 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS