Преномериране на поръчковите номера

Предишен номер на заявката Настоящ номер на заявката Група
225309 - 56KV5°22 5309 - 56KV5° 5309 - 56KV5° Циркулярни триони за рязане на дървесина
225310 - 56KV25°22 5310 - 56KV25° 5310 - 56KV25° Циркулярни триони за рязане на дървесина
225311 - 36KV36°22 5311 - 36KV36° 5311 - 36KV36° Циркулярни триони за рязане на дървесина
225312 - 80NV25°22 5312 - 80NV25° 5312 - 80NV25° Циркулярни триони за рязане на дървесина
225314 - NV22 5314 - NV 5314 - NV Циркулярни триони за рязане на дървесина
225333 - 40KV25H22 5333 - 40KV25H 5333 - 40KV25H Циркулярни триони за рязане на дървесина
225333.1 FZ22 5333.1 FZ 33.1 FZ Циркулярни триони “ХАНИБАЛ” със запоени твърдосплавни пластини
22535022 5350 50 Производство по поръчка
225380-40 FZ22 5380-40 FZ 80-40 FZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225380-50 FZ22 5380-50 FZ 80-50 FZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225381 WZ N22 5381 WZ N 81 WZ N Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225381-11 WZ22 5381-11 WZ 81-11 WZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225381-13 WZ22 5381-13 WZ 81-13 WZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225381-16 WZ22 5381-16 WZ 81-16 WZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225381-20 WZ22 5381-20 WZ 81-20 WZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225381-26 WZ22 5381-26 WZ 81-26 WZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225383-35 LWZ22 5383-35 LWZ 83-35 LWZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
225383-55 LFZ22 5383-55 LFZ 83-55 LFZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на масивна дървесина
22538622 5386 86 Производство по поръчка
225387-11 TFZ N22 5387-11 TFZ N 87-11 TFZ N Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на нежелезни метали и пластмаси
225387-11 TFZ P22 5387-11 TFZ P 87-11 TFZ P Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на нежелезни метали и пластмаси
225387-13 TFZ N22 5387-13 TFZ N 87-13 TFZ N Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на нежелезни метали и пластмаси
225387-13 TFZ P22 5387-13 TFZ P 87-13 TFZ P Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на нежелезни метали и пластмаси
225388 TZ22 5388 TZ 88 TZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на строителни материали
225388 WZ - DRY CUT22 5388 WZ - DRY CUT 88 WZ - DRY CUT Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за рязане на строителни материали
225390 DHZ22 5390 DHZ 90 DHZ Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини
225390 DHZ N22 5390 DHZ N 90 DHZ N Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини
225391 TFZ L22 5391 TFZ L 91 TFZ L Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за ръчни електрически машини
225391 WZ22 5391 WZ 91 WZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за ръчни електрически машини
225392 FZ22 5392 FZ 92 FZ Канални циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини
225393 KON22 5393 KON 93 KON Подрязващи циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини
225393.1 FZ22 5393.1 FZ 93.1 FZ Подрязващи циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини
225394 FZ22 5394 FZ 94 FZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за многодискови машини
225394.1 FZ22 5394.1 FZ 94.1 FZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за многодискови машини
225394.2 LFZ22 5394.2 LFZ 94.2 LFZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за многодискови машини
225394.3 FZ22 5394.3 FZ 94.3 FZ Циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини за многодискови машини
22539522 5395 95 Производство по поръчка
225396 WZ22 5396 WZ 96 WZ Канални циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини
225397, 5398, 539022 5397, 5398, 5390 97, 98, 90 Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини
225397-11 TFZ L22 5397-11 TFZ L 97-11 TFZ L Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини
225397-13 TFZ L22 5397-13 TFZ L 97-13 TFZ L Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини
225398-11 WZ L22 5398-11 WZ L 98-11 WZ L Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини
225398-13 WZ L22 5398-13 WZ L 98-13 WZ L Циркулярни триони със ЗТП за форматно-разкройващи машини
22574822 5748 48 Канални циркулярни триони със запоени твърдосплавни пластини
 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS