Премахване на проблеми по време на използване на банцигови ленти

Най-честите причини създаващи проблемите при рязане с банциговата лента са неправилно избиране типа на лентата, размерите на лентата или неподходящо избраната стъпка на зъбите за рязане на материала. Втората най-често срещана причина е неспазване оптималните условия на рязане и използване на недостатъчно чапразена или затъпена банцигова лента.
В следващата таблица са дадени най-често срещаните проблеми и възможностите за тяхното решаване.

Най-често срещани проблем Вероятна причини Решение
Напукана / скъсана лента Неправилна стъпка Да се избере лента с такава стъпка, че едновременно в рязане да участват 3-5 зъба
Прекомерно голямо опъване на лентата Да се намали напрежението на лентата между водещите колела
Голямо подаване Да се намали натиска на материала върху лентата
Зъбите са в контакт с материала преди рязане Да се коригира разстоянието “лента–материал” на минимум 10мм преди рязане
Малък диаметър на водещите колела Да се използва по-тънка лента
Страничен натиск върху лентата Да се центрова ръчно
Триене на лентата във водещите колела Да се оправи успоредността на колелата
Подрязване на лентата Голямо подаване Да се намали подаването
Недостатъчно опъната лента Да се доопъне лентата
Повредени върхове на зъбите Да се използва лента с по-твърди зъби (закалени)
Голяма хлабина между водещите ролки и лентата Затягане на водещите ролки
Голямо разстояние на водача от материала Да се центрова разстоянието на водача
Груб сряз Голямо подаване Да се коригират условията на рязане
Неподходяща стъпка на зъбите Използвайте подходяща стъпка
Преждевременно затъпяване на зъбите Рязане със задната повърхнина на зъбите Обърнете лентата
Голяма скорост на рязане Намалете скоростта на рязане
Счупване на зъбите Голям натиск върху лентата Намалете подаването
Неправилно избрана стъпка на зъбите Използвайте подходяща стъпка
Рязане със задната повърхнина на зъбите Обърнете лентата
Замърсявания в рязания материал/td> Да се избягва рязане в места със замърсявания (камъчета, метал и други)
Усукване на лентата
(свободно рязане)
Лентата заяжда в сряза (или системно трие) Да се намали подаването
Свободно водене на лентата Центровайте воденето на лентата

 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS