Предписания за безопасност при използване на банцигови ленти

Приложение:
Банциговите ленти се използват за бичене, разрязване и отрязване на дървесина, материали на база дървесина и сплави на леки метали. Използват се при машинно и ръчно подаване при спазване изискванията за безопасна работа и предписания по охрана на труда.

Разопаковане /опаковане:
При разопаковане/опаковане на лентата и при манипулиране (например при поставяне на машината) действайте с максимално внимание. Има опасност от нараняване с много острите зъби.

Транспортиране:
Транспортирайте инструментите в подходяща опаковка! Опасност от нараняване.

Приложение:
Не надвишавайте максималната сила на опъване! Старателно почиствайте зоната на опъващите колела и водачите.

Инструмент:
Контролирайте върховете на зъбите. Контролирайте центроването на машината.

Машина:
Изключвайте машината при смяна на инструмента.

Пускане в работа:
Инструментът трябва да се монтира и осигури съгласно предписанията на производителя на машината. Да се спазват съответните предписания на производителя на машината.

Поддръжка:
Спазвайте валидните предписания.
Функционалността и безопасността ще бъде спазена тогава, когато се извършва поддръжка съгласно предписанията на PILANA TOOLS.

Указания за експлоатация на инструмента:

  • Спазвайте валидните предписания.
  • Забранява се непрофесионалното използване неотговарящо на предназначението.
  • Използвайте лични предпазни средства за очите, ушите и устата, ако държавните наредби изискват това.
  • Никога не оставяйте пусната машина без контрол!
  • Почиствайте лентите навреме и премахвайте полепналата смола. Почистените ленти имат по-дълъг живот и са по икономични.

Заточване / поддържане:
Предпоставка за запазване на качеството и безопасността на работа е навременното заточване и почистване на инструмента. Тези операции трябва да се извършват професионално. Инструментите се зацапват със смола, прах и т.н. Замърсяването оказва отрицателно влияние на производителността при рязане. За почистването използвайте подходящи средства, които не създават условия за корозия или химически повреди на лентата.

 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS