Най-чести причини за проблеми с банцигови ленти

 • Материалът, който използва PILANA има гарантирана якост 1450+100 N/мм2, съдържанието на фосфор и сяра е под 0,02 %.
 • При рязане на мека дървесина препоръчваме да се използват по-големи стъпки на зъбите.
 • При рязане на твърда дървесина препоръчваме да се използват по-малки стъпки на зъбите.
 • Изисквания към машината
  • лентата и колелата по време на работа трябва да бъдат периодично смазвани, между лентата и колелата не трябва да има стърготини.
  • Времето за рязане да не надвишава два часа.
  • След такова натоварване би следвало лентата да се презаточи и “почине” 24 часа /да е в покой/.
  • Не е желателно да има хлабина в лагерите на водещите колела като стойностите на биенето им да не надвишават 0,03 мм за радиалното и 0,1 мм за аксиалното.
  • Устройството за опъване на лентата трябва да се поддържа в отлично състояние за да поема топлинните изменения на лентата.
  • Лентата при работно натоварване се удължава с 1 мм при загряване с 15°С.
  • “Бомбирането” на колелата трябва да бъде в определените стойности. След наднормено износване на “бомбажа” те следва да се струговат.
  • Препоръчваме чапраза да се прави за мека дървесина ляв-десен-прав а за твърда дървесина - ляв-десен. Чапразят се само върховете на зъбите на около 1/3 от височината.
  • Ако височината на зъба е 10 мм, той не трябва да се огъва на височина по-голяма от 4 мм.

Таблица за препоръчителни параметри на лентите

Вид дървесина Стъпка на зъбите (мм) Странично изместване на зъб (мм)
За чапразени ленти За стелитни/плющени ленти За чапразени ленти За стелитни/плющени ленти
Твърда 25 - 30 35 0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
Замръзнала 25 - 30 35 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
Мека 30 - 35 40 0,6 - 0,7 0,6 - 0,7

За заточване на лентите препоръчваме характеристика на абразивния диск А99В(A98)80 K – за грубо заточване може и 60К. За лентите със стелитни зъби препоръчваме да се заточва само стелита, без основата на зъба.

Препоръчителни предни ъгли на зъбите

Вид дървесина За чапразени ленти За стелитни/плющени ленти
твърда 15 - 22° 18 - 22°
мека 25 - 27° 26 - 28°

Ъглите трябва да се измерват с ъгломер, да не се разчита на настройката на заточната машина. Абразивът може да има скосено чело, при което би се получил по-малък преден ъгъл от този, настроен на заточната машина. Пукнатините между зъбите се получават в следите образувани от абразива. За това е необходимо заточването да става с малко подаване, да не се прегрява лентата, да се заточва с охлаждане и при грапавост Ra < 3,2.

Точност на водене на лентата – при неточно водене на лентата е необходим по-голям чапраз. При напречно рязане се използва по-малък чапраз. Ако използваме по-широка лента чапразът трябва да е по-голям. В една лента се допуска отклонение в стойността на чапраза +/- 0,05 мм.

Най-често срещани проблеми Вероятна причина Решение
Напукване на лентата Хлабина в лагерите на колелата Намаляване на хлабината, смяна на лагерите
Замърсяването между колелото и лентата Почистване на колелата, периодично да се преглеждат – да се използват чистачите на колелата
Дълго използване без престой Лентите да се използват макс. 2 часа / 24 часа да почиват
Много грубо заточване Да се заточва фино, с охлаждане, грапавост до Ra ≤ 3,2
Лентата е изтъпена Презаточване, измерване на ъглите
Счупване на зъбите Много голям преден ъгъл Намаляване на предния ъгъл
Много голям чапраз Намаляване на чапраза
Неравен сряз
(вълнообразен)
Малък преден ъгъл Увеличаване на предния ъгъл
Неподходящо избрана стъпка Да се избере подходящата стъпка
Лошо състояние на опъващото устройство Да провери от специалист/ремонтиране
Несиметричен чапраз/плющене Центроване на машината за чапразене/плющене
 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS