Геометрия на зъбите на циркулярните дискове ЗТП

FZ Прав зъб TFZ Трапецовиден зъб последователно редуващ се с прав зъб
FZ N Прав зъб с отрицателен преден ъгъл
LFZ Прав зъб с ограничител за дебелината на стружката TFZ N Трапецовиден зъб последователно редуващ се с прав зъб с отрицателни предни ъгли
WZ Ляв/десен зъб DHZ Прав вдлъбнат зъб последователно редуващ се с остър зъб
WZ N Ляв/десен зъб с отрицателен преден ъгъл DHZ N Прав вдлъбнат зъб последователно редуващ се с остър зъб с отрицателни предни ъгли
LWZ Лев/десен зъб с ограничител за дебелината на стружката
TZ Трапецовиден зъб KON Конусовиден зъб
 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS