Гатерни триони със стелит

Употреба: За обработване на твърда и мека дървесина – при заявяване трябва да се посочи какъв вид дървесина ще се обработва.
Модификация: Гатерните триони се доставят изравнени и уякчени.
Край: Краищата на гатерните триони се изработват със закалени планки с широчина 35, 30, 25 мм, с назъбени планки, с отвори (ESTERER) или без планки.

5366.1 (KV)   Гатерни триони със стелит – Вълчи зъби

Гатерни триони със стелит - Гатерни триони със стелит – Вълчи зъби 5366.1 (KV)
УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА

Размери
[mm]
Стъпка на зъбите
140 x 1,822, 25, 26, 30
140 x 2,022, 25, 26, 30
140 x 2,222, 25, 26, 30
160 x 2,022, 25, 26, 30
160 x 2,222, 25, 26, 30
180 x 2,222, 25, 26, 30
180 x 2,422, 25, 26, 30
Гатерни триони със стелит


Гатерните триони се изработват от стомана 75Cr1 (DIN 1.2003) с твърдост 48+/-2 Hrc. Наваряването и заточването на стелита извършваме на машини WOLLMER.

По-важните предимства на гатерите със стелитни зъби са:
  1. По-голяма трайност (5-10 пъти повече спрямо класическото изпълнение)
  2. По-ниска енергоемкост
  3. По-малка склонност към повреди на острието на зъбите от замърсена дървесина (спрямо инструментите с твърдосплавни пластини)
  4. По-добро качество на повърхнините на бичения материал
  5. По-голяма точност на размерите и формата на бичения материал
  6. Възможност за приспособяване геометрията на зъбите към дадените условия (тип на машината, вид на дървесината, условия на рязане и др.)
  7. По-добри режещи качества (способност да вникват в материала) и по-ниско топлинно натоварване на зъбите.
  8. Възможност за ново наваряване на зъбите (след около 15-20 презаточвания)
  9. Намаляване на времето за смяна на инструментите.
  10. Увеличаването на производителността вследствие възможността за по-голя- мо подаване спрямо чапразените или плющени триони.

Трионите се изработват с брой зъби и краища по стандарт или по-желание на клиента. По желание на клиента можем да изработим триони с друг тип зъби (стъпка, форма) и друг вид планки или отвори за закрепване.

Извършваме сервиз на гатерните триони само със стъпка на зъбите 26 и 30 мм.


 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS