Ареал в Зборовице

GPS Loc: 49°15'7.04"N, 17°16'57.11"E

В Зборовице има седалище и произвежда дружества с марката PILANA:
PILANA TOOLS Saw Bodies spol. s r.o.

Пристигане от Бърно
 • D1 излизане 244 Моржице на шосе 433
 • След 1 km отбиване на ляво и продължавате по главния път
 • След населеното место Држинов на големия кръстопът продължаваме направо
 • Ареала на Pilany се намира в средата на населеното место (високия комин)

Пристигане от Кромержиж
 • От Кромержиж посока Здоунки, Кийов
 • В Здоунки отбиваме на дясно, посока Зборовице
 • Ареала на Pilany се намира в средата на населеното место (високия комин)

cesta Hulín, Zborovice
От Хулин до Зборовице
 • На главния път на ляво
 • На 1. кръгово движение на дясно
 • На 2. кръгово движение на ляво (Кромержиж)
 • Кромержиж преминавате направо (по главния път) и на 1. кръгово движение отбивате на ляво посока Здоунки и продължавате отново по главния път
 • В Здоунки отбиваме на дясно, посока Зборовице
 • Ареала на Pilany се намира в средата на населеното место (високия комин)
 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS