Дейности за развитие на PILANA Wood Ltd. на външните пазари

Дейности за развитие на PILANA Wood Ltd. на външните пазари
 
Проектът има за цел за финансова помощ от фондовете на ЕС и средствата, получени от предприятията и иновациите за конкурентоспособност, под маркетинг - повикване II в подкрепа на дейностите за развитие на чуждестранните пазари, особено в ЕС. В допълнение към разширяване на бизнеса територия, чиято цел е също да се фокусира компанията на нов сегмент на нашите клиенти, т.е.. Основно крайните потребители и търговски компании. Наред с другите неща, компанията PILANA Wood Ltd. Той иска да се съсредоточи в бъдеще за проникване в нови индустрии. Бихме искали да се възползват от възможностите за износ, които получаваме чрез участие в търговски панаири и увеличаване на обема на производството, делът на износа от оборота и заетостта.

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейския фонд за регионално развитие
  Оперативна програма бизнес
  Иновации и конкурентоспособност

 
 


© 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
All rights reserved
Nadrazni 804, 768 24 Hulin, Czech Republic
Tel.: +420 573 328 200, fax: +420 573 328 140, e-mail:
DNV certifications ISO 9001:2000 Topinfo CMS